Zamówienia/ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NANOPURE 1/01/2021

Zakup i dostawa drobnego sprzętu technicznego oraz surowców do linii testowej

więcej
14/01/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/11/2020 - WYNIKI

Wyniki postępowania na: Zespół urządzeń, instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej do wytwarzania metodą polimeryzacji w zawiesinie wodnej polimeru przewodzącego: polianiliny (PANI) zgodnie ze schematem technologiczno-pomiarowym (zał. nr 1 do SIWZ) i zainstalowany zgodnie z rzutem instalacji (zał. nr 2 do SIWZ).

więcej
17/12/2020

Zapytanie ofertowe NANOPURE 1/11/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakupu i dostawy układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
15/12/2020

Zapytanie ofertowe NANOPURE 1/11/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakupu i dostawy układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
02/12/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE - 01/12/2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia spełniającego funkcje dissolvera.

więcej
03/11/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/11/2020

Zapytanie ofertowe na układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
14/10/2020

Zapytanie ofertowe NANOPURE 1/10/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakup i dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów BHP

więcej
08/10/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/10/2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów BHP.

więcej
21/08/2020

Zapytanie ofertowe NANOPURE 1/07/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakup układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
14/08/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/07/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakup układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
14/08/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/08/2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, surowców, materiałów technicznych i materiałów BHP.

więcej
31/07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/07/2020

Zamówienie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia spełniającego funkcje dissolvera i homogenizatora do rozdrabniania materii organicznej, tak aby uzyskać stopień rozdrobnienia poniżej 10 mikronów.

więcej
28/07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/07/2020 - MODYFIKACJA

Pytania i odpowiedzi do postępowania zakup układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
09/07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/07/2020

Zapytanie ofertowe na układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny.

więcej
09/03/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2020 - WYNIKI

Wyniki postępowania na Dostawę i montaż instalacji wentylacji technologicznej na stałe związanej z linią pilotażową

więcej
03/03/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/02/2020 - WYNIKI

Wyniki postępowania na Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej

więcej
25/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/02/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

więcej
21/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/02/2020 - PYTANIE

Pytanie i odpowiedź do postępowania Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

więcej
14/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/02/2020

Przedmiotem niniejszego postępowania jest Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

więcej
14/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/01/2020 - WYNIKI

Postępowanie przetargowe na dostawę i montaż zestawu procesowego do prowadzenie reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

więcej
31/01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/01/2020 - MODYFIKACJA

Modyfikacja Zapytania ofertowego NANOPURE 1/01/2020

więcej
31/01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 2/01/2020

Postępowanie przetargowe na dostawę i montaż zestawu procesowego do prowadzenie reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

więcej
14/01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2020

Zakup, dostawa oraz montaż instalacji wentylacji technologicznej na stałe  związanej z linią pilotażową.

więcej
16/12/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2019

Wyłonienie osoby na stanowisko kierownika merytorycznego projektu.

więcej
29/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/10/2019 - WYNIKI

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów i materiałów laboratoryjnych.

 

więcej
22/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/08/2019 - WYNIKI

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej stacji CIP wraz z oprzyrządowaniem.

więcej
11/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/10/2019

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów i materiałów laboratoryjnych.

więcej
11/10/2019

*ANULOWANO* ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/10/2019

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1/10/2019 zostało anulowane

więcej
03/10/2019

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE nr 3/10/2019

W ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0614/16 spółka NanoPure Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: Inżynier procesu/technolog

więcej
02/10/2019

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE nr 1/10/2019

W ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0614/16 spółka NanoPure Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: Technolog procesu (synteza chemiczna)

więcej
02/10/2019

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE nr 2/10/2019

W ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0614/16 spółka NanoPure Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: Technolog utrzymania ruchu (synteza chemiczna)

więcej
16/09/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/08/2019 - MODYFIKACJA

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej stacji CIP wraz z oprzyrządowaniem.

więcej
14/08/2019

Zamówienie - materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów promocyjnych

więcej
12/08/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/07/2019 - WYNIKI

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego młynka do mielenia materiałów stałych.

więcej
18/07/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/06/2019 - WYNIKI

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej suszarni komorowej z oprzyrządowaniem wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
27/06/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/06/2019 - WYNIKI

Usługa badawcza polegająca na modyfikacji procesu chemicznej syntezy pochodnych polianiliny w skali laboratoryjnej w celu dostosowania procesu chemicznego do wymagań technicznych, związanych z otrzymywaniem pochodnych polianiliny w większej skali z uwzględnieniem dotychczasowej ścieżki syntezy i wytycznych optymalizacyjnych.

więcej
22/05/2019

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/04/2019

Postępowanie na zakup oraz dostawę fabrycznie nowej suszarni komorowej z oprzyrządowaniem wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
21/05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/04/2019 - WYNIKI

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej prasy filtracyjnej z oprzyrządowaniem wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
14/05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-4/04/2019 - WYNIKI

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej sprężarki wraz z osuszaczem ziębniczym

więcej
17/04/2019

MODYFIKACJA ZAPYTANIA NANOPURE-5/04/2019

Usługa badawcza polegająca na wykonaniu serii badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok organicznych.

więcej
12/04/2019

NANOPURE-7/04/2019 - Usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach

Usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach.

więcej
11/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-6/04/2019

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu procedur kontroli jakości pigmentu antykorozyjnego bazującego na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni).

więcej
10/04/2019

ANULOWANIE POSTĘPOWANIA NANOPURE-3/04/2019

Zapytanie ofertowe  NANOPURE-3/04/2019 zostaje anulowane.

więcej
26/03/2019

UNIEWAŻNIONE- ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/02/2019

Usługa badawcza polegająca na wykonaniu serii badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok organicznych.

więcej
26/03/2019

UNIEWAŻNIONE- ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/02/2019

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu procedur kontroli jakości pigmentu antykorozyjnego bazującego na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni).

więcej
21/01/2019

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
14/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
11/12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2018

Zakup oraz dostawa suszarni rozpyłowej wraz z oprzyrządowaniem

więcej