Zamówienia/ogłoszenia

17/04/2019

MODYFIKACJA ZAPYTANIA NANOPURE-5/04/2019

Usługa badawcza polegająca na wykonaniu serii badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok organicznych.

więcej
12/04/2019

NANOPURE-7/04/2019 - Usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach

Usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach.

więcej
11/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-6/04/2019

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu procedur kontroli jakości pigmentu antykorozyjnego bazującego na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni).

więcej
10/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-4/04/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej sprężarki wraz z osuszaczem ziębniczym

więcej
10/04/2019

ANULOWANIE POSTĘPOWANIA NANOPURE-3/04/2019

Zapytanie ofertowe  NANOPURE-3/04/2019 zostaje anulowane.

więcej
04/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/04/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej prasy filtracyjnej z oprzyrządowaniem wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
04/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/04/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej suszarni komorowej z oprzyrządowaniem wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
26/03/2019

UNIEWAŻNIONE- ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/02/2019

Usługa badawcza polegająca na wykonaniu serii badań nad wpływem polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni) na właściwości różnego typu powłok organicznych.

więcej
26/03/2019

UNIEWAŻNIONE- ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/02/2019

Usługa badawcza polegająca na opracowaniu procedur kontroli jakości pigmentu antykorozyjnego bazującego na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni).

więcej
21/01/2019

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
14/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
11/12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2018

Zakup oraz dostawa suszarni rozpyłowej wraz z oprzyrządowaniem

więcej