Realizowane projekty

Spółka NanoPure pozyskała fundusze i realizuje następujące projekty: