O nas

NanoPure to firma powstała w celu rozwijania i komercjalizacji najnowszych, przełomowych technologii z zakresu chemii i zaawansowanej inżynierii materiałowej. Kompetencje NanoPure to przede wszystkim współpraca z jednostkami naukowymi i znajomość rynku innowacji technologicznych, budowanie modeli biznesowych opartych na innowacjach i projektowanie rozwiązań aplikacyjnych dla klienta oraz zarządzanie projektami R&D.

W portfelu produktów i technologii NanoPure znajdują się obecnie:

 

NanoPure Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie formulacji i technologii produkcji polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny, do zastosowania we wszystkich typach organicznych powłok ochronnych.

Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa na skalę światową (produkcja pigmentów antykorozyjnych o nowych właściwościach) oraz innowacja procesowa (pigmenty powstałe w oparciu o wypracowanie własnej technologii).

Wartość projektu: 8 329 859,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 741 299,36 zł