Projekt Pigmentów Antykorozyjnych

Korozja

Zachodząca na powierzchni metalu korozja atmosferyczna nieodłącznie wiąże ze sobą elektrochemiczne procesy anodowego utleniania metalu oraz katodowej redukcji atmosferycznego tlenu, zwanej depolaryzacją  katodową. Podstawowymi mechanizmami inhibitującymi korozję powierzchni metalu są:

  • czynna ochrona antykorozyjna – polega na przesunięciu potencjału metalicznego podłoża w obszar pasywny,
  • bierna ochrona antykorozyjna – na którą składają się z trzy główne mechanizmy: działanie barierowe (odcięcie atmosferycznych czynników korozyjnych), przyczepność inaczej adhezja powłoki (zapobiega powstawaniu na podłożu warstw elektrolitu) oraz inhibitujące działanie pigmentów aktywnych.

Działanie barierowe oraz adhezja zależą przede wszystkim od rodzaju i jakości stosowanego spoiwa. Można używać tutaj spoiw: alkidowych, akrylowych, epoksydowych, poliuretanowych, poliwinylowych itp. Pigmentami aktywnymi (oprócz najszerzej stosowanego fosforanu (V) cynku) są m.in. molibdenian cynku, borany i borokrzemiany czy tlenek cynku. Obok tych nieorganicznych substancji badania naukowe oraz doświadczenia koncernów branży farbiarskiej pokazują, że bardzo interesującą i rokującą grupą pigmentów aktywnych są polimery przewodzące.

1446796371-corrosion1 28f7e127eabcc9de2916eefc451f6e03

Antykorozyjne działanie polimerów przewodzących

Mechanizm antykorozyjnego działania polimerów przewodzących w powłokach ochronnych jest szeroko dyskutowany przez naukowców. Obecnie proponowane są dwa najbardziej prawdopodobne mechanizmy antykorozyjnego działania polimerów przewodzących:

  • przesuwanie potencjału metalicznego podłoża w obszar pasywny, umożliwiając tworzenie się na jego powierzchni ochronnej warstwy,
  • wzrost przewodnictwa elektrycznego całej warstwy ochronnej, co skutkuje przenoszeniem lokalizacji miejsc depolaryzacji katodowej z powierzchni metalu na zewnątrz powłoki.

Wyniki aktywności antykorozyjnej polimerów przewodzących NanoPure

Przeprowadzone badania podstawowe pokazały, że dodatek 0,5 % do 1,0 % mas polimerów przewodzących w farbach alkidowych dedykowanych do zabezpieczeń antykorozyjnych na powierzchnie stalowe, znacząco poprawił ochronne antykorozyjne działanie organicznej powłoki ochronnej. Przeprowadzono cykl badań metodą spektroskopii impedancyjnej (EIS) gdzie badano wpływ pigmentu polimerowego na rezystywność powłoki. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, kilkukrotnie wyższe w porównaniu do tradycyjnych pigmentów antykorozyjnych, co skłoniło NanoPure do podjęcia dalszych prac nad rozwojem produktów opartych na tej technologii. W tej chwili Spółka przygotowuje sie do uruchomienia projektu badawczo rozwojowego i komercjalizacyjnego polimerowych pigmentów antykorozyjnych POLYCOR™