Dla inwestorów

Model biznesowy NanoPure zakłada między innymi bliską współpracę z inwestorami i partnerami biznesowymi, którzy poszukują innowacji w obszarze zaawansowanej inżynierii materiałowej i chemii.

NanoPure znajduje się w fazie prototypowania pierwszych aplikacji swoich produktów w zastosowaniach przemysłowych różnych branż , co otwiera szereg możliwości współpracy i współtworzenia produktów, wykorzystujących w swym działaniu zalety opracowanych przez nanoPure polimerów przewodzących i nanotechnologii. Chcemy uwolnić potencjał opracowywanej przez nas technologii, prowadzić najciekawsze projekty i zarazem współtworzyć nowatorskie produkty. Nasz zespół jest gotowy na współpracę z największymi globalnymi markami, których potencjał inwestycyjny umożliwia intensywne prace rozwojowe i wdrożeniowe.

Współpraca w ramach tworzenia produktów to szansa na zbudowanie silnej przewagi konkurencyjnej już w fazie badań i rozwoju oraz wykorzystywanie jej siły na etapie wdrożenia. Inwestycja w rozwój naszej technologii stwarza okazję do współtworzenia innowacyjnych produktów a także pierwszeństwo w ich licencjonowaniu.

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na propozycje produktów do prototypowania i przygotowani na realizację nawet najśmielszych projektów.