< Realizowane projekty

"Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniwom litowojonowym i sodowo-jonowym" nr POIR.01.01.01-00-0931/20

„Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniwom litowojonowym i sodowo-jonowym” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: wytworzenie innowacyjnych materiałów katodowych do ogniw Li-jonowych oraz Na-jonowych o ulepszonych właściwościach elektrochemicznych w stosunku do rozwiązań dostępnych komercyjnie. Nowe materiały umożliwią produkcję pojemniejszych baterii, przystosowanych do szybkiego ładowania.

 

Wartość projektu: 8 395 968,75 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 5 964 781,25 zł