< Realizowane projekty

Analiza wpływu dodatków antykorozyjnych POLYCOR na właściwości powłok ochronnych

„Analiza wpływu dodatków antykorozyjnych POLYCOR na właściwości powłok ochronnych” w ramach Pomocy de minimis, finansowany przez Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”, przyjęty w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia.

Wartość projektu: 38 400,00 zł