< Realizowane projekty

Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych

„Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: opracowanie formulacji i technologii produkcji polimerowych aktywnych pigmentów antykorozyjnych bazujących na hybrydowych pochodnych polianiliny, do zastosowania we wszystkich typach organicznych powłok ochronnych.

Rezultat projektu: innowacja produktowa na skalę światową (produkcja pigmentów antykorozyjnych o nowych właściwościach) oraz innowacja procesowa (pigmenty powstałe w oparciu o wypracowanie własnej technologii).

Wartość projektu: 8 329 859,86 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 5 741 299,36 zł