11/12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup dostawa suszarni rozpyłowej wraz z oprzyrządowaniem.
Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/12/2018

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.12.2018
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.12.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -NANOPURE-1.12.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. oferowane urządzenia używanego - NANOPURE-1.12.2018
Informacja o wynikach przetargu NANOPURE-1.12.2018