02/10/2019

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE nr 2/10/2019

W ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0614/16 spółka NanoPure Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Technolog utrzymania ruchu (synteza chemiczna)

 

Główne Zadania i Obowiązki:

Oczekujemy:

 

Oferujemy:

 Aplikacje zawierające CV, dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie oraz oświadczenie dot. danych osobowych (załącznik poniżej) proszę przesyłać na adres biuro@nanopure.pl

Załączniki:

Oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych