11/04/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-6/04/2019

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi badawczej polegającej na opracowaniu procedur kontroli jakości pigmentu antykorozyjnego bazującego na hybrydowych pochodnych polianiliny (PAni).

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-6/04/2019

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 19.04.2019 do godz. 10:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-6.04.2019
Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-6.04.2019
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-6.04.2019
Załącznik nr 3-Zestawienie potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia 6.04.2019
Informacja o wyniku postępowania_NANOPURE-6.04.2019