26/03/2019

UNIEWAŻNIONE- ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/02/2019

Zgodnie z zapisem 3.1.11 Zapytania Ofertowego nr NANOPURE-1/02/2019 Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Zamawiający decyduje się na unieważnienie z uwagi na wykrycie pomyłki mogącej wprowadzić oferentów w błąd.
Pomimo wcześniejszego ogłoszenia wyników nie doszło jeszcze do podpisania umowy, stąd niniejsze postępowanie zostaje unieważnione