31/01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 2/01/2020

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenie reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej
Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-2/01/2020

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 10.02.2020

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE - zestaw procesowy NANOPURE 2_01_2020
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - zestaw procesowy NANOPURE-2_01_2020 Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zestaw procesowy NANOPURE 2_01_2020