21/01/2019

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/01/2019

Modyfikacji uległa specyfikacja urządzeń, będących przedmiotem Zapytania Ofertowego NANOPURE-1/01/2019. Wymiary powierzchni roboczej powinny wynosić nie mniej niż 1412 mm x 700 mm.

Powyższa modyfikacja skutkuje wydłużeniem czasu trwania postępowania do 23.01.2019r. do końca dnia.
Ponadto zaktualizowana została treść dokumentów: Zapytanie Ofertowe NANOPURE-1.01.2019 oraz Załącznik nr 1 -Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-1.01.2019.

Zaktualizowane dokumenty widnieją do pobrania poniżej.

Załączniki:

MODYFIKACJA_Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.01.2019
MODYFIKACJA_Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-1.01.2019
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-1.01.2019
Informacja o zmianie treści specyfikacji NANOPURE-1.01.2019
Informacja o wyniku postępowania NANOPURE-1.01.2019