12/04/2019

NANOPURE-7/04/2019 - Usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa badawcza polegająca na syntezie pigmentów antykorozyjnych na bazie polimerów przewodzących o polepszonych właściwościach.

Numer postępowania: NANOPURE-7/04/2019

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert uległ zmianie: z 22.04.2019, godz. 09:00 na 23.04.2019, godz. 09:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-7.04.2019
Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-7.04.2019
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-7.04.2019
Załącznik nr 3-Zestawienie potencjału technicznego wiedzy_7.04.2019
Informacja o przedłużenie terminu_7.04.2019
Informacja o wyniku postępowania_NANOPURE-7.04.2019