14/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2019

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/01/2019

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 22.01.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1/01/2019
Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-1/01/2019
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-1/01/2019