16/12/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2019

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie osoby na stanowisko kierownika merytorycznego projektu, odpowiedzialnego za koordynację poszczególnych etapów badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych.

 

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

 

Numer postępowania: NANOPURE-1/12/2019

 

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Termin składania ofert: 24.12.2019

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1/12/2019
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy