25/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/02/2020 - PYTANIA

Pytania i odpowiedzi do postępowania Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej.

 

Zamawiający załącza pytania oraz odpowiedzi, które wpłynęły do niniejszego zapytania. Załączony zostaje również wzór umowy, który to dokument stanowi efekt udzielonych odpowiedzi.

 

Pytania i odpowiedzi widnieją do pobrania poniżej:

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi NANOPUE 25.02.2020
Wzór umowy