22/05/2019

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/04/2019

Zgodnie z zapisem punktu 8.4 niniejszego Zapytanie Ofertowego Zamawiający unieważnia postępowanie.