03/10/2019

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE nr 3/10/2019

W ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0614/16 spółka NanoPure Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier procesu/Technolog

Główne Zadania i Obowiązki:

Oczekujemy:

Oferujemy:

 Aplikacje zawierające CV, dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie oraz oświadczenie dot. danych osobowych (załącznik poniżej) proszę przesyłać na adres biuro@nanopure.pl

Załączniki:

Klauzula-Informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
Oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych