14/02/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE 1/02/2020

Przedmiotem niniejszego postępowania jest Laboratoryjny zespół reakcyjny w skali ok 200L rozumiany jako dostawa i montaż zestawu procesowego do prowadzenia reakcji chemicznej metodą polimeryzacji rodnikowej w zawiesinie w skali półtechnicznej. Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/02/2020

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 24.02.2020

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-zestaw procesowy NANOPURE 2_01_2020
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - zestaw procesowy NANOPURE-2_01_2020
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zestaw procesowy NANOPURE 2_01_2020