16/09/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/08/2019 - MODYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowej stacji CIP wraz z oprzyrządowaniem.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/08/2019

W związku z pytaniami spływającymi do niniejszego postępowania zamawiający publikuje kolejny dokument z pytaniami i odpowiedziami oraz przedłuża termin składania ofert do godz. 13:00 dnia 19.09.2019r. .

Zaktualizowane dokumenty są możliwe do pobrania poniżej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.08.2019_modyfikacja 16.09.2019
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.08.2019
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków -NANOPURE-1.08.2019
Pytania i odpowiedzi_NANOPURE-1.08.2019_29.08.2019
Pytania i odpowiedzi_NANOPURE-1.08.2019_16.09.2019
Informacja o wyniku postępowania_NANOPURE-1.08.2019