14/01/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2020

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż instalacji wentylacji technologicznej na stałe  związanej z linią pilotażową według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowiącymi część rysunkową.
Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/01/2020

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

Termin składania ofert: 17.02.2020

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-Wentylacja NANOPURE 1.01.2020
Załącznik nr 1 -Specyfikacja wentylacji NANOPURE 1.01.2020
Zał. nr 1 do specyfikacji - rzut parteru
Zał. nr 2 do specyfikacji - rzut dachu
Zał. nr 3 do specyfikacji - przekrój A-A
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego - Wentylacja NANOPURE-1.01.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wentylacja NANOPURE 1.01.2020