27/06/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/06/2019 - WYNIKI

W dniu 27.06.2019r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania NANOPURE-2/06/2019.

Informacja na temat wygranej oferty jest widoczna w załączniku poniżej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi badawczej polegającej na modyfikacji procesu chemicznej syntezy pochodnych polianiliny w skali laboratoryjnej w celu dostosowania procesu chemicznego do wymagań technicznych, związanych z otrzymywaniem pochodnych polianiliny w większej skali z uwzględnieniem dotychczasowej ścieżki syntezy i wytycznych optymalizacyjnych.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Załączniki:

Wyniki postępowania NANOPURE-2.06.2019