11/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/10/2019

[edit 21.10.2019r.]

Zamawiający wydłuża termin na złożenie ofert do dnia 23.10.2019r.

W związku z pytaniem dotyczącym wielkości preferowanych opakowań w części 1 – odczynniki chemiczne, Zamawiający informuje, że nie ma preferencji co do opakowań. Zaoferowane wielkości muszą jedynie umożliwiać zamówienie szacowanych ilości widocznych w specyfikacji.

——————————————————————————————————————————————————–

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów i materiałów laboratoryjnych.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-2/10/2019

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-2.10.2019_modyfikacja terminu
Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-2.10.2019
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-2.10.2019
Pytania i odpowiedzi_NANOPURE-2.10.2019