< (Polski) Realizowane projekty

(Polski) "Innowacyjne na skalę światową zastosowanie struktury core-shell w materiałach katodowych dedykowanych ogniwom litowojonowym i sodowo-jonowym" nr POIR.01.01.01-00-0931/20

Sorry, this entry is only available in Polish.