09/07/2020

(Polski) ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/07/2020

(Polski) Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa układu reaktorów z niezbędnym oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowiącymi część rysunkową.

Zakup realizowany w ramach Projektu “Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

 

Numer postępowania: NANOPURE-1/07/2020

 

Dokładna treść oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Termin składania ofert: 10.08.2020

Attachments:

(Polski) Zapytanie ofertowe NANOPURE-Reaktory NANOPURE 1/07/2020
(Polski) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Reaktory NANOPURE-1/07/2020
(Polski) Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Ofertowego - Reaktory NANOPURE-1/07/2020
(Polski) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Reaktory NANOPURE 1/07/2020
(Polski) Załącznik nr 1.1 - rysunek
(Polski) Załącznik nr 1.2 - rysunek
(Polski) Załącznik nr 1.2 - rysunek
(Polski) Załącznik nr 1.3 - rysunek
(Polski) Załącznik nr 1.4 - rysunek