25/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/08/2017

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do lepkościomierza marki Brookfield, komory UV firmy Q-Lab, urządzenia Multiscan MS20 firmy DataPhysics oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-2/08/2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-2/08/2017
Załącznik nr 1- Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-2/08/2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - NANOPURE-02/08/2017
Wyniki postępowania NANOPURE-2/08/2017