16/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/10/2017

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/10/2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1/10/2017
Załącznik nr 1-Wzór Formularza Ofertowego NANOPURE-1/10/2017
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu NANOPURE-1/10/2017
Wynik postępowania_NANOPURE-1/10/2017