08/09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/09/2017

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa ooprzyrządowania i materiałów zużywalnych do analizatora CCD-MCP VG Scienta EW 300.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/09/2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1/09/2017
Załącznik nr 1- Wzór Formularza Ofertowego-NANOPURE-1/09/2017
Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-NANOPURE-1/09/2017
WYNIKI POSTĘPOWANIA_NANOPURE-1/09/2017