11/07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/07/2017

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego chromatografu HPLC (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/07/2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.07.2017
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.07.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - NANOPURE-1.07.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o gwarancji jakości oznaczeń_NANOPURE-1.07.2017