ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/06/2017

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowej komory mgły solnej z opcją wilgotnego SO2 wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.
Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/06/2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.06.2017
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.06.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-NANOPURE-1.06.2017
Wyniki postępowania NANOPURE-1/06/2017