22/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/03/2018

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa szkła laboratoryjnego oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych poprzez wybór Wykonawcy, który przez wskazany okres dostarczać będzie odpowiednie materiały.

Zakup realizowany w ramach Projektu „Opracowanie formulacji i technologii syntezy przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” numer POIR.01.01.01-00-0614/16-00

Numer postępowania: NANOPURE-1/03/2018

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.03.2018
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.03.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - NANOPURE-1.03.2018