12/07/2017

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/07/2017

Modyfikacji uległa specyfikacja urządzenia, będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego nr NANOPURE-1/07/2017.

Powyższa modyfikacja skutkuje wydłużeniem czasu trwania ETAPU I do godziny 06:00 dnia 20.07.2017r. Czas trwania drugiego etapu pozostaje niemieniony, tj. 10 dni od daty otrzymania Surowca.
Ponadto zaktualizowana została treść dokumentów: Zapytanie Ofertowe nr NANOPURE-1/07/2017 oraz Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – NANOPURE-1.07.2017_AKTUALIZACJA.

Zaktualizowane dokumenty widnieją do pobrania poniżej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NANOPURE-1.07.2017_AKTUALIZACJA
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego - NANOPURE-1.07.2017_AKTUALIZACJA
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - NANOPURE-1.07.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o gwarancji jakości oznaczeń_NANOPURE-1.07.2017
Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego NANOPURE-1.07.2017
Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego NANOPURE-1.07.2017_część 2
Informacja o wyniku postępowania NANOPURE-1/07/2017