19/10/2016

Nawiązanie współpracy NanoPure z Wrocławskim Centrum Badań EIT+

W dniu 19.10.2016 r. NanoPure Technologies nawiązała współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W ramach współpracy NanoPure ulokuje swój dział Badań i Rozwoju w kampusie EIT+ przy u. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Dla NanoPure oznacza to możliwość dostępu do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzonych przez spółkę prac badawczych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Europie środkowo-wschodniej (ponad 23 000 m2 powierzchni) wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny. Pozwala to realizować interesujące przemysł, aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe. EIT+ konsekwentnie wdraża ideę szerokiej współpracy naukowców reprezentujących różne dziedziny, czerpiąc z ogromnego potencjału wrocławskiego i ogólnopolskiego środowiska naukowego.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tworzą unikalni ludzie, funkcjonujący w realiach nowoczesnych technologii w Kampusie Pracze, dla których nauka ma wymiar praktyczny i służy rozwojowi gospodarki. Swoje doświadczenie zbierali i nadal pogłębiają we współpracy z najlepszymi ośrodkami współpracującymi z przemysłem na świecie jak: Berkeley, Stanford, Princeton, Fraunhofer Institute, Gent University. Kadra naukowa EIT+, a także współpracujący naukowcy, prowadzą prace w obszarach biotechnologii, diagnostyki medycznej, farmacji, nanotechnologii, technik laserowych, inżynierii materiałowej i chemii. Opracowywane technologie zdobywają nagrody na międzynarodowych targach i konferencjach naukowych. Od samego początku tworzone są z myślą o wdrożeniach w przemyśle, co sprawia, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ systematycznie rozwija obszar biznesowy.

Linki:

EIT+ Wrocławskie Centrum Badań