Zamówienia/ogłoszenia

21/01/2019

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
14/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/01/2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dygestoriów (dalej: urządzenie/sprzęt) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej
11/12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/12/2018

Zakup oraz dostawa suszarni rozpyłowej wraz z oprzyrządowaniem

więcej
05/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/11/2018

Zakup oraz sukcesywna dostawa surowców chemicznych

więcej
25/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/04/2018

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

więcej
05/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/04/2018 - anulowane

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

więcej
22/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/03/2018

Zakup i sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych.

więcej
15/03/2018

Zamówienie - materiały promocyjne

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego wykonania materiałów promocyjnych, począwszy od projektu graficznego do produkcji gotowych materiałów, zaprojektowanych wg kryteriów i wymogów przedstawionych przez Zamawiającego.

więcej
16/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/10/2017

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

więcej
08/09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/09/2017

Zakup oraz dostawa oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do analizatora CCD-MCP VG Scienta EW 300

więcej
25/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-2/08/2017

Zakup oraz dostawa oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do lepkościomierza marki Brookfield, komory UV firmy Q-Lab, urządzenia Multiscan MS20 firmy DataPhysics oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).

więcej
02/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/08/2017

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego chromatografu HPLC wraz z kompletną dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

więcej
12/07/2017

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NANOPURE-1/07/2017

Modyfikacja treści zapytania ofertowego NANOPURE-1/07/2017

więcej
11/07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/07/2017

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego chromatografu HPLC wraz z kompletną dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NANOPURE-1/06/2017

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej komory mgły solnej z opcją wilgotnego SO2 wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

więcej