Technologie NanoPure

Nanotechnologia

Nanotechnologia to nasza podstawowa działalność i pierwsza technologia i koncepcja biznesowa, która stała się przyczyną do założenia NanoPure oraz później do utworzenia spółki córki NanoWave. Technologia produkcji opracowana i opatentowana przez NanoWave posiada znaczącą przewagę kosztową ponad tradycyjnymi chemicznymi metodami wytwarzania nanocząstek srebra i dodatkowo charakteryzuje się wysoką wydajnością procesu i precyzją otrzymywanego produktu. NanoWave oferuje w ciągłej sprzedaży nanocząstki srebra o potwierdzonej aktywności przeciwdrobnoustrojowej dla celów zarówno przemysłowych jak i naukowych. Firma oferuje nie tylko wysokiej jakości koloidy srebra, ale opracowuje syntezę nanocząstek na bazie innych metali szlachetnych tj. miedzi, złota i platyny ale również aktywnie pracuje nad przedłużeniem łańcucha wartości poprzez rozwój specyficznych aplikacji produktowych takich jak:

  • Dodatki na bazie nanosrebra farb i tynków zapobiegających rozwojowi pleśni i grzybów
  • Powłoki ochronne z dodatkiem nanosrebra i nanomiedzi do zastosowania w budownictwie zapobiegających erozji biologicznej (pleśnie, glony, mchy)
  • Hydrofobowe powłoki na bazie nanosrebra do impregnacji tkanin obiciowych i wykładzin zapobiegających zabrudzeniom i blokujących rozwój drobnoustrojów
  • Biobójcze i biostatyczne komponenty do tworzyw sztucznych i farb proszkowych
  • Tusze na bazie nanosrebra i nanozłota do drukowania obwodów mikroelektronicznych

Technologie Polimerowe

NanoPure w swoim portfelu posiada również technologię syntezy polimerów, która ze względu na unikalnie zaprojektowany i opatentowany proces kopolimeryzacji umożliwia osiągnięcie hybrydowych związków przewodzących, charakteryzujących się znacznie niższym kosztem wytworzenia, otwierając nowe możliwości zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. NanoPure planuje uruchomienie projektu opracowania dodatków opartych na różnych rodzajach polimerów przewodzących do zastosowania w przemyśle farbiarskim jak również pracuje nad nowymi dodatkami do tworzyw, żywic i kompozytów:

  • POLYCOR™ - to rodzina produktów, którą NanoPure zamierza opracować i wdrożyć w ramach planowanego projektu, jako pigment antykorozyjny do zastosowania w różnych rodzajach systemów malarskich. Ich wyższość ponad standardowymi pigmentami antykorozyjnymi na bazie fosforanu cynku została potwierdzona seriami badań podstawowych prowadzonymi przez Spółkę, m.in. poprzez narażanie na agresywne środowisko w komorach mgły solnej.
  • POLYSTAT™ - to rodzina dodatków do tworzyw i żywic, którą NanoPure zamierza opracować i wdrożyć w ramach planowanego projektu, nadających im właściwości przewodzące co umożliwia malowanie proszkowe oraz zapewniające antystatyczność do zastosowania w różnego rodzaju systemach ochrony przez mikrowyładowaniami elektrostatycznymi.

Quantum Dot Technology

Najnowszą technologią rozwijaną przy udziale NanoPure jest produkcja i funkcjonalizowanie półprzewodnikowych nanokryształów fotonicznych - kropek kwantowych (Quantum Dot). Współpracując z wiodącymi naukowcami i uczelniami wspieramy dalszy rozwój i optymizację syntezy kropek kwantowych jak również opracowujemy aplikacje do ich zastosowań m.in. w diodach, wyświetlaczach czy bio-czujnikach NanoPure identyfikuje potrzeby rynku w tym obszarze i ocenia potencjał komercjalizacyjny kilku projektów:

  • Quantum Dot Sensors/Lab on a Chip – Specjalnie funkcjonalizowane kropki kwantowe w kierunku wykrywania odpowiednich substancji (bakterie, wirusy, enzymy, toksyny) które po wykryciu związku emitują światło o odpowiedniej długości fali. Docelowo system zintegrowany z mobilnym urządzeniem w własnym źródłem zasilania i układem elektronicznym – Lab on a Chip
  • Quantum Dot Light Emitting Diodes (QD LED or QLED) – cienkie, nanometryczne i transparentne powłoki emitujące światło (diody) naniesione na szkło lub folie polimerowa poprzez technologię spin-coat lub druku ink-jet. Długość fali pokrywa pełne spektrum światła widzialnego w zakresie 400-700 nm
  • Matryca Quantum Dot Display (QDD) – Kolejna generacja wyświetlaczy wykraczająca ponad technologię OLED. Wykorzystuje układ matrycowy i charakteryzuje się wyższa wydajnością i trwałością niż diody organiczne OLED